Gala koncert 

na kojemu će se predstaviti najveće zvijezde sanktpeterbuških baleta, opere i mjuzikla 

održat će se u ponedjeljak i utorak,  5. i 6. lipnja.

5. i 6. lipnja 2017. godine u 19.30, s ciljem nastavka "kulturnog dialoga" između Sankt-Peterburga i Zagreba, u okviru 25. godišnice priznnja Rusijom neovisnosti Hrvatske i uspostave diplomatskih odnosa, u glavnom gradu Hrvatske - Zagrebu na pozornici Hrvatskog narodnog kazališta u okviru Kulturnog programa Sankt-Peterburga u Zagrebu održat će se Gala koncerte zvijezda sanktpeterbuških baleta, opere i mjuzikla.

Umjetnički voditelj koncerta je Andrijan Fadejev - zaslužeti artist Rusije, umjetnički voditelj i direktor Sanktpeterbuškog državnog baletnog kazališta Leonida Jakobsona. 

U koncertu sudjeluju laureati međunarodnih natjecanja i nagrada, solisti vodećih kazališta Sankt-Peterburga: Državnog akademskog Mariinskog kazališta, Sanktbeterbuškog državnog baletnog kazališta Leonida Jakobsona i Sanktbeterbuškog državnog akademskog kazališta opere i baleta Musorskog - Mihajlovskog kazališta, vodeći solisti rukih mjuzikala, laureati najviše kazališne nagrade "Zlatni Sofit" i Ruske nacionalne kazališne nagrade "Zlatna maska".

 

PROGRAM

Program 5. lipnja 

I dio.

 

1. Pas de deux iz baleta «Leptir (Le papillon)»

Glazba: Jacques Offenbach, Koreografija: Maria Taglioni

Izv. Solisti Marijinskog teatra: zaslužna umjetnica Russije, pobjednica međunarodnih natjecanja, laureat Više teatralne premije Sankt-Peterburga «Zlatni Sofit» Jekaterina Osmolkina  i laureat Više teatralne premije Sankt-Peterburga «Zlatni Sofit» Aleksandr Sergejev

 

2. Francesco Sartori i Lucio Quarantotto «Time to say goodbye»

Izv. Solistica Marijinskog teatra, pobjednica međunarodnih natjecanja, laureat Više teatralne premije Sankt-Peterburga «Zlatni Sofit»  Irina Mataeva i solist Akademije mladih opernih pjevača Marijinskog teatra, pobjednik međunarodnih i državnih natjecanja Aleksandr Trofimov

 

3.Pas de deux iz baleta «Plamen Pariza (Flammes de Paris)»

Glazba: Boris Asafjev, Koreografija: Vasilij Vajnonen

Izv. Balerina Mihajlovskog kazališta, laureat međunarodnih natjecanja Anželina Voroncova i predsjednik Mihajlovskog kazališta, pobjednik Međunarodnog natjecanja Ivan Zajcev

 

4.John Kander

«New York, New York»

Izv. Laureat Ruske Nacionalne teatralne Premije «Zlatna Maska» Manana Gogitidze

5. Adagio «Torero i Carmen» iz baleta «Carmen-Suite»

Glazba: Rodion Šedrin – Georges Bizet, Koreografija: Alberto Alonso

Izv. Zaslužna umjetnica Udmurtske republike, laureat međunarodnog natjecanja Jelena Jevsejeva i laureat međunarodnih natjecanja, Laureat Ruske Nacionalne teatralne Premije «Zlatna Maska», laureat Više teatralne premije Sankt-Peterburga «Zlatni Sofit» Jurij Smekalov

 

6. Boris Fomin Romansa «Dugim putem»

Izv. Solist Akademije mladih opernih pjevača Marijinskog teatra, pobjednik međunarodnih i državnih natjecanja Aleksandr Trofimov

 

7. Pas de deux iz baleta «Don Quijote»

Glazba: Ludwig Minkus, Koreografija: Marius Petipa

Izv. Solisti Teatra baleta Leonid Jakobson: laureat Nagrade mladih Vlade Sankt-Peterburga Alla Bočarova i laureat međunarodnih natjecanja Аndrej Sorokin


II dio.

1. Adagio iz baleta «Chopiniana» (7. valcer)

Glazba: Frederic Chopin, Koreografija: Mihail Fokin

Izv. Solisti Teatra baleta Leonid Jakobson: laureat Nagrade mladih Vlade Sankt-Peterburga Alla Bočarova i laureat međunarodnih natjecanja Аndrej Sorokin

 

2. «Rastanak»

Glazba: John Powell, Koreografija: Jurij Smekalov

Izv. Zaslužna umjetnica Udmurtske republike, laureat međunarodnog natjecanja Jelena Jevsejeva i laureat međunarodnih natjecanja, Laureat Ruske Nacionalne teatralne Premije «Zlatna Maska», laureat Više teatralne premije Sankt-Peterburga «Zlatni Sofit» Jurij Smekalov

 

3. Michael Kunze i Jim Steinman «Mrkli mrak» iz mjuzikla «Ples vampira»

Izv. Laureat Ruske Nacionalne teatralne Premije «Zlatna Maska» Manana Gogitidze Laureat Ruske Nacionalne teatralne Premije «Zlatna Maska» Ivan Ožogin

 

4. Adagio iz baleta «Pepeljuga»

Glazba: Sergej Prokofjev, Koreografija: Aleksej Ratmanskij

Izv. Solisti Marijinskog teatra: zaslužna umjetnica Russije, pobjednica međunarodnih natjecanja, laureat Više teatralne premije Sankt-Peterburga «Zlatni Sofit» Jekaterina Osmolkina  i laureat Više teatralne premije Sankt-Peterburga « Zlatni Sofit» Aleksandr Sergejev

 

5. Georges Bizet Habanera Carmen iz opere «Carmen»

Izv. Solistica Marijinskog teatra, pobjednica međunarodnih natjecanja, laureat Više teatralne premije Sankt-Peterburga «Zlatni Sofit»  Irina Mataeva

 

6. «Without words»

Glazba: Franz Schubert, Koreografija: Nacho Duato

Izv. Balerina Mihajlovskog kazališta, laureat međunarodnih natjecanja Anželina Voroncova i predsjednik Mihajlovskog kazališta, pobjednik Međunarodnog natjecanja Ivan Zajcev

 

7. Nadéah «At the moment»

Izv. Laureat Ruske Nacionalne teatralne Premije «Zlatna Maska» Ivan Ožogin

Program traje 1.40 sata s pauzom

 

Program 6. lipnja

 

I dio.

 

1. Pas de deux iz baleta «Leptir (Le papillon)»

Glazba: Jacques Offenbach, Koreografija: Maria Taglioni

Izv. Solisti Marijinskog teatra: zaslužna umjetnica Russije, pobjednica međunarodnih natjecanja, laureat Više teatralne premije Sankt-Peterburga «Zlatni Sofit» Jekaterina Osmolkina  i laureat Više teatralne premije Sankt-Peterburga «Zlatni Sofit» Aleksandr Sergejev

 

2. Francesco Sartori i Lucio Quarantotto «Time to say goodbye»

Izv. Solistica Marijinskog teatra, pobjednica međunarodnih natjecanja, laureat Više teatralne premije Sankt-Peterburga «Zlatni Sofit»  Irina Mataeva i solist Akademije mladih opernih pjevača Marijinskog teatra, pobjednik međunarodnih i državnih natjecanja Aleksandr Trofimov

 

3. Adagio iz baleta «Spartak»

Glazba: Aram Hačaturjan, Koreografija: Jurij Grigorović

Izv. Solistica Marijinskog teatra, primabalerina Bavarskog baleta Marija Širinkina i prvak Marijinskog teatra, prvak Bavarskog baleta, laureat međunarodnih natjecanja Vladimir Škljarov

 

4. John Kander «New York, New York»

Izv. Laureat Ruske Nacionalne teatralne Premije «Zlatna Maska» Manana Gogitidze

 

5. Adagio «Torero i Carmen» iz baleta «Carmen-Suite»

Glazba: Rodion Šedrin – Georges Bizet, Koreografija: Alberto Alonso

Izv. Zaslužna umjetnica Udmurtske republike, laureat međunarodnog natjecanja Jelena Jevsejeva i laureat međunarodnih natjecanja, Laureat Ruske Nacionalne teatralne Premije «Zlatna Maska», laureat Više teatralne premije Sankt-Peterburga «Zlatni Sofit» Jurij Smekalov

 

6. Boris Fomin Romansa «Dugim putem»

Izv. Solist Akademije mladih opernih pjevača Marijinskog teatra, pobjednik međunarodnih i državnih natjecanja Aleksandr Trofimov


7. Pas de deux iz baleta «Don Quijote»

Glazba: Ludwig Minkus, Koreografija: Marius Petipa

Izv. Solisti Teatra baleta Leonid Jakobson: laureat Nagrade mladih Vlade Sankt-Peterburga Alla Bočarova i laureat međunarodnih natjecanja Аndrej Sorokin

 

II dio.

1.Adagio iz baleta «Chopiniana» (7. valcer)

Glazba: Frederic Chopin, Koreografija: Mihail Fokin

Izv. Solisti Teatra baleta Leonid Jakobson: laureat Nagrade mladih Vlade Sankt-Peterburga Alla Bočarova i laureat međunarodnih natjecanja Аndrej Sorokin

2. «Rastanak»

Glazba: John Powell, Koreografija: Jurij Smekalov

Izv. Zaslužna umjetnica Udmurtske republike, laureat međunarodnog natjecanja Jelena Jevsejeva i laureat međunarodnih natjecanja, Laureat Ruske Nacionalne teatralne Premije «Zlatna Maska», laureat Više teatralne premije Sankt-Peterburga «Zlatni Sofit» Jurij Smekalov

 

3. Michael Kunze i Jim Steinman «Mrkli mrak» iz mjuzikla «Ples vampira»

Izv. Laureat Ruske Nacionalne teatralne Premije «Zlatna Maska» Manana Gogitidze Laureat Ruske Nacionalne teatralne Premije «Zlatna Maska» Ivan Ožogin

 

4. Adagio iz baleta «Pepeljuga»

Glazba: Sergej Prokofjev, Koreografija: Aleksej Ratmanskij

Izv. Solisti Marijinskog teatra: zaslužna umjetnica Russije, pobjednica međunarodnih natjecanja, laureat Više teatralne premije Sankt-Peterburga «Zlatni Sofit» Jekaterina Osmolkina  i laureat Više teatralne premije Sankt-Peterburga « Zlatni Sofit» Aleksandr Sergejev

 

5. Georges Bizet Habanera Carmen iz opere «Carmen»

Izv. Solistica Marijinskog teatra, pobjednica međunarodnih natjecanja, laureat Više teatralne premije Sankt-Peterburga «Zlatni Sofit»  Irina Mataeva

 

6. Pas de deux iz baleta «Korsar»

Glazba: Riccardo Drigo, Koreografija: Marius Petipa

Izv. Solistica Marijinskog teatra, primabalerina Bavarskog baleta Marija Širinkina i prvak Marijinskog teatra, prvak Bavarskog baleta, laureat međunarodnih natjecanja Vladimir Škljarov

 

7. Nadéah «At the moment»

Izv. Laureat Ruske Nacionalne teatralne Premije «Zlatna Maska» Ivan Ožogin

Program traje 1.40 sata s pauzom

Izvor programa: www.hnk.hr

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ЗАГРЕБЕ

 

5 и 6 июня 2017г. в 19:30, с целью продолжения «культурного диалога» между Санкт-Петербургом и Загребом, в рамках 25-летия признания Россией независимости Хорватии и установления дипломатических отношений, в столице Хорватии – Загребе на сцене Хорватского национального театра в рамках Культурной программы Санкт-Петербурга в Загребе пройдут Гала-концерты звезд петербургского балета, оперы и мюзикла.

 

Художественный руководитель концерта Андриан Фадеев – заслуженный артист России, художественный руководитель – директор Санкт-Петербургского государственного театра балета имени Леонида Якобсона.

 

В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов и премий, солисты ведущих театров Северной столицы: Государственного академического Мариинского театра, Санкт-Петербургского государственного театра балета имени Леонида Якобсона и Санкт-Петербургского государственного академического театра оперы и балета им. Мусоргского – Михайловского театра, ведущие солисты российских мюзиклов, лауреаты Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» и Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска».

В программе: Жорж Бизе Выходная ария Кармен из оперы «Кармен», Франческо Сартори и Лучио Кварантото «Time to say goodbye», Джон Кандер «Нью-Йорк, Нью-Йорк», Михаэль Кунце и Джима Стейнман «Кромешная тьма» из мюзикла «Бал вампиров», Nadéah «At the moment». Адажио из балетов: «Спартак» (Музыка: Арам Хачатурян, Хореография: Юрий Григорович), «Шопениана», 7-й вальс (Музыка: Фредерик Шопен, Хореография: Михаил Фокин), «Золушка» (Музыка: Сергей Прокофьев, Хореография: Алексей Ратманский); Pas de deux из балетов «Дон Кихот» (Музыка: Людвиг Минкус, Хореография: Мариус Петипа), «Корсар» (Музыка: Рикардо Дриго, Хореография: Мариус Петипа), «Бабочка (Le papillon)» (Музыка: Жак Оффенбах, Хореография: Мария Тальони); «Расставание» (Музыка: Джон Пауэл, Хореография: Юрий Смекалов) и др. 

 

При содействии:

Посольства Российской Федерации в Республике Хорватии

 

Пресс-атташе проекта: Панюшкина Александра

текст: Панюшкина Александра